Gürmel GYO
Gürmel GYO
Ana Sayfa EMLAK 5 Temmuz 2017 116 Görüntüleme

8 soruda miras kimlere kalır?

8 soruda miras kimlere kalır?

 

Bir kimsenin vefatı halinde yasal mirasçılarına kalan malvarlığı miras oluyor. Miras hukuku, Medeni Kanun kapsamında düzenleniyor. 

Mirasın kime kaldığı, kimlerin vefat eden kimsenin mal varlığında hakka sahip olduğu, bu kanun kapsamında belirlenen mirasçılık sırasına göre tespit edilebiliyor. 

Peki, miras kimlere kalır? Kimlere kalmaz? Miras hangi durumlarda direkt devlete geçer? İşte sorularınızın yanıtları;

1- Miras kimlere kalır?

Miras, yasal olarak kan hısımları, sağ kalan eş, evlatlık ve devlete kalıyor.

2- Miras kalan kan hısımları kimlerdir?

Kan hısımları altsoy, anne ve baba, büyük anne ve baba ile evlilik dışı hısımlar oluyor. Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyu oluyor. Çocuklar eşit olarak mirasçı oluyor.

Altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.

Altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, büyük ana ve büyük babalarıdır. Bunlar, eşit olarak mirasçıdırlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babaların yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babalardan biri altsoyu bulunmaksızın mirasbırakandan önce ölmüşse, ona düşen pay aynı taraftaki mirasçılara kalır.

Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babaların ikisi de altsoyları bulunmaksızın mirasbırakandan önce ölmüşlerse, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.

Sağ kalan eş varsa, büyük ana ve büyük babalardan birinin mirasbırakandan önce ölmüş olması hâlinde, payı kendi çocuğuna; çocuğu yoksa o taraftaki büyük ana ve büyük babaya; bir taraftaki büyük ana ve büyük babanın her ikisinin de ölmüş olmaları hâlinde onların payları diğer tarafa geçer.

Evlilik dışında doğmuş ve soybağı, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulmuş olanlar, baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olurlar.

3- Sağ kalan eşe ne kadar miras kalır?

Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre mirasbırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı olur:

1. Mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri,

2. Mirasbırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı,

3. Mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.

4- Evlatlığın mirastaki yeri nedir?

Evlâtlık ve altsoyu, evlât edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlâtlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlât edinen ve hısımları, evlâtlığa mirasçı olmazlar

5- Miras hangi durumlarda devlete kalır?

Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası Devlete geçer

6- Dayıdan, amcadan, haladan veya teyzeden miras kalır mı?

Amcanın, hala, teyze veya dayının vefatı halinde, eşi varsa ve çocukları yoksa eş; önce mirasta 1/2 hak sahibi oluyor. Ayrıca anne ve babasının hayatta olmaması durumunda; kardeşler arasında kalan 1/2 miras pay ediliyor.

Ölen kardeşin miras payı kendi çocukları arasında pay ediliyor. Böylece, dayının mirası yeğene miras kalmış oluyor.

7- Kuzene miras kalır mı?

Teyze, dayı, hala veya amcanın çocuklarının olması halinde kuzenlere miras düşmüyor. Ancak, bu zümrenin çocuklarının olmaması halinde; kendisinden ölen kardeşin çocukları olan kuzenlere de miras düşüyor.

8- Kayınvalideden-kayınpederden damada-geline miras kalır mı?

Medeni Kanun gereğince damat, kayınvalidesine veya kayınpederine doğrudan mirasçı olamıyor. Ancak kayınvalide veya kayınpeder oğlu veya kızı hayattayken vefat ederse, mirası önce oğluna veya kızına kalıyor. Oğul veya kızının vefat etmesiyle oğul veya kıza geçen mirasın bir kısmı gelin veya damada geçebiliyor. (Emlakkulisi)

projepedia.com


Firma Logosu


Gürmel GYO
Gürmel GYO
Tema Tasarım | Osgaka.com