Gürmel GYO
Gürmel GYO
Ana Sayfa EMLAK 7 Temmuz 2017 103 Görüntüleme

7 soruda önalım hakkı nedir?

7 soruda önalım hakkı nedir?

 

Önalım hakkı, paylı mülkiyette herhangi bir paydaşın payını üçüncü kişilere satması halinde diğer paydaşlara söz konusu payı öncelikle satın alma hakkı veren bir hak oluyor. Bu hakkın varlığından habersiz olanlar veya uygulamaya koymayan paydaşlar, yaptıkları satışlarda sorun yaşayabiliyor. 

Paydaşlı gayrimenkul satışlarında herhangi bir sorunla karşılaşılmaması adına öncelik sahibinin önalım hakkını kullanıp kullanmayacağının öğrenilmesi gerekiyor. Şufa hakkı olarak da bilinen önalım hakkının kullanımına dair esaslar Medeni Kanun kapsamında düzenleniyor. Peki, önalım hakkı nasıl kullanılır?

1- Önalım hakkı sahibi kimdir?

Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler.

2- Önalım hakkı hangi hallerde kullanılamaz?

Önalım hakkı, cebri artırmayla satışlarda kullanılamıyor.

3- Önalım hakkından nasıl feragat edilir?

Önalım hakkından feragatin resmî şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekiyor. Belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme, yazılı şekle tabi oluyor ve satıştan önce veya sonra yapılabiliyor. Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildiriliyor.

4- Önalım hakkında hak düşürücü süre nedir?

Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her halde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer.

5- Önalım hakkı nasıl kullanılıyor?

Önalım hakkı, alıcıya karşı dava açılarak kullanılıyor. Önalım hakkı sahibi, adına payın tesciline karar verilmeden önce, satış bedeli ile alıcıya düşen tapu giderlerini, hakim tarafından belirlenen süre içinde hâkimin belirleyeceği yere nakden yatırmakla yükümlüdür.

6- Sözleşmeden doğan önalım hakkı nedir?

Tapu kütüğüne şerh verilen sözleşmeden doğan önalım hakkı, şerhte belirtilen sürede ve belirtilen koşullara göre her malike karşı kullanılabiliyor. Kütükte koşullar belirtilmemişse taşınmazın üçüncü kişiye satışındaki koşullar esas alınıyor.

7- Önalım hakkı davası hangi mahkemede açılır?

Asliye Hukuk Mahkemesi, şufa davalarında görevli mahkeme oluyor. (Emlakkulisi)

projepedia.com


Firma Logosu


Gürmel GYO
Gürmel GYO
Tema Tasarım | Osgaka.com