Gürmel GYO
Gürmel GYO
Ana Sayfa YAŞAM 3 Mayıs 2017 72 Görüntüleme

1947 yılında Surp Agop Oteli 250 yataklı olacak!

1947 yılında Surp Agop Oteli 250 yataklı olacak!

1947 yılında Surp Agop sahasında inşa edilmesi planlanan Surp Agop Oteli 250 yataklı olacakmış. Metrekaresi 100 liradan satılan arsada inşa edilecek otelin yanında Florya’da ve Taksim’de de birer otel inşa edilecekmiş.

Şehirde yapılacak yeni büyük oteller

Surp Agop Oteli 250 yataklı, Parkotel 12 kat olacak

     Belediye’nin giriştiği yeni teşebbüsler sırasında otel inşa ve tesisiyle de yakından alakadar olduğunu yazmıştık. İstanbul’un bilhassa muhtaç bulunduğu büyük ve modern otellerden ikisi için ciddi teşebbüsler vardır. Bunlardan biri -yazdığımız gibi- Surp Agop sahasında yapılacak olan 250 yataklı oteldir. Bu arsa -otel yapmak kayıt ve şartıyla- Umumi Meclis azasından yüksek mühendis Ragıp Devres’e metre murabbaı yüz liradan satılmıştı. B. Ragıp Devres, bu husustaki hazırlıklarını hayli ilerlettiği için yakında inşaata başlayacaktır. Bundan başka Parkotel’in sahibi Belediye’ye müracaat ederek otelin on iki kat yüksekliğinde inşasına müsaade istemiştir. Bu otel, Parkotel’in bir İsviçreli şirketle anlaşması suretiyle inşa edilecektir. 

     İmar planına göre şehirde on iki katlı bina yapılmasına müsaade verilmemektedir. Fakat şehrin otele olan ihtiyacından dolayı diğer Avrupa memleketlerinde olduğu gibi böyle yüksek katlı inşaat için Umumi Meclis’ten bir karar alınacaktır. 

     Şirketin resmi teklifi ve tanzim edeceği fenni şartname ayrıca Belediye İmar Müdürlüğü ve M. Prost tarafından tatbik edilecektir. Bu tetkikten maksat, yapılacak eserin estetiğini temin etmektir. 

     Üçüncü otel de yeri imar planında sarih olarak gösterildiği gibi, Taksim’de şimdiki İstanbul Kulübü’nün bulunduğu sahayı işgal edecektir. Ancak bu adanın istimlaki ve oteli inşa edecek bu adanın istimlaki ve oteli inşa edecek sermayenin tedariki bir zaman meselesi olduğundan şimdilik bu otelin inşası mümkün görülmüyor. Florya’da da bir otel yapılacaktır.

(1947 yılında Reşat Altın 30 liraya satılıyormuş.)

Akşam 12 Aralık 1947 

Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakofisi.co

Gürmel GYO
Gürmel GYO
Tema Tasarım | Osgaka.com