Gürmel GYO
Gürmel GYO
Ana Sayfa YAŞAM 3 Mayıs 2017 65 Görüntüleme

1947 yılında İstanbul Adliye Sarayı’nın yeri tespit edilmiş!

1947 yılında İstanbul Adliye Sarayı’nın yeri tespit edilmiş!

1947 yılında Sultanahmet Meydanı’nda inşa edilmesi planlanan İstanbul Adliye Sarayı’nın yeri dönemin Adalet Bakanı ve Vali Lütfi Kırdar tarafından gezilerek tetkik edilmiş. Yapılacak bina 7.5 milyon liraya mal olacakmış.

Adliye Sarayı’nın kat’i yeri tespit edildi

Adalet Bakanı, Vali ile beraber arsayı baştan başa gezdi

     Sultanahmet’te eski hapishane binasında yapılacak yeni Adalet Sarayı’nın yeri dün saat 11’de şehrimizde bulunan Adalet Bakanı B. Şinasi Devrin, Vali ve Belediye Reisi Doktor B. Lütfi Kırdar tarafından gezilerek tetkik edilmiştir. Adalet Bakanı, sahayı baştan başa gezmiş, kendisine binanın istiab edeceği saha ile bina cephesi ve civardaki binaların istimlak muamelelerin hakkında Vali ve Belediye Reisi Doktor B. Lütfi Kırdar, İstanbul Bayındırlık Müdürü B. İsmail Devletkuşu, belediye mimarlarından B. Rükneddin tarafından izahat verilmiş, arsanın haritası gösterilmiştir. Adalet Bakanı, verilen izahatı tatmin edici bulmuş ve inşaata tekaddüm eden hazırlıklardan çok memnun olmuştur.

     Buradan Adalet Bakanı’yla birlikte ayrılan Vali ve Belediye Reisi Doktor B. Lütfi Kırdar vilayete gelerek vilayette meşgul bulunan Başbakan B. Recep Peker’e Adalet Sarayı’nın yeri hakkında ve bu hususta cereyan eden muamelelere dair izahat vermiştir. Adalet Bakanı’nın dün yaptığı tetkikat nihai bir mahiyettedir. 

     Bu bakımdan Sarayın bu sahada ve tespit edilen genişlikte inşasına kat’i surette karar verilmiştir. 

     Sarayın inşası planı için evvelce ilan edilen müsabakaya 370 mimar ve mühendis iştirak etmiştir. İştirak edenlerin çok büyük bir yekun tutması müsabakanın tehirini icap ettirmişti. Müsabaka neticesi 23 Nisan’da belli olacaktır. Mamafih bu 370 talipten bir kısmının aralarında birleşerek müsabakaya en çok yüz plan ve projenin iştirak edeceği tahmin ediliyor.

     23 Nisan’a kadar verilecek planlar bir hafta on gün müddetle jüri heyeti tarafından tetkik edilecek ve birinciliği kazanan projeye göre bina inşa edilecektir.

     Adliye Sarayı inşası masrafını karşılayacak hususi bir kanun çıktığından inşaat fasılasız olarak toptan ihale edilecektir. Projesi müsabakada kazanan mimar veya mühendis, binanın fenni şartnamesi, ihale evrakını hazırlamakla da mükellef olacaktır. Münakaşanın mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda yapılmasına çalışılacaktır. Bina üç senede tamamlanacak ve 7.5 milyon lira sarf edilecektir. Bütün inşaatın tamamı ihale edilecektir.

(1947 yılında Reşat Altın 30 liraya satılıyormuş.)

Akşam 23 Mart 1947

Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakofisi.co

Önerilen Bağlantılar

Gürmel GYO
Gürmel GYO
Tema Tasarım | Osgaka.com