Gürmel GYO
Gürmel GYO
Ana Sayfa YAŞAM 3 Mayıs 2017 63 Görüntüleme

1947 yılında emlak sahipleri telaşta!

1947 yılında emlak sahipleri telaşta!

1947 yılında Belediye ile Emlak Kredi Bankası’nın kurduğu şirketin konut buhranının önüne geçmek için Mecidiyeköy’de konut inşa etmeye başlaması emlak sahiplerini telaşa düşürmüş ve emlak sahipleri belediyenin konut yaptıramayacağını savunmuşlar.

 

Emlak sahipleri telaşa düştüler

Belediye’nin Mecidiyeköy’de evler yaptırması, Belediyeler Kanunu’na aykırı görüldü ve İçişleri Bakanlığı’na müracaat edildi

     Türkiye Emlak Kredi Bankası’yla İstanbul Belediyesi’nin kurdukları şirketin mesken buhranını önlemek için Mecidiyeköy’de evler yapmak üzere faaliyete geçmesi üzerine İstanbul Gayrimenkul Mal Sahipleri Derneği, İstanbul Belediyesi’ne müracaat ederek bu faaliyete nihayet verilmesi istemektedirler. Dernek, bu hususta hazırladığı protestona

meyi İstanbul Belediyesi’ne göndermiş, bir cevap alamamış, ikinci müracaatlarını evvelki gün CHP Genel Sekreteri Hilmi Uran’a, üçüncü müracaatını da İçişleri Bakanlığı’na yapmıştır. 

     Yapılan bu müracaatta İstanbul’un, dünyanın diğer şehirlerine nispetle en geniş sahaya yayılan dağınık bir şehir olduğu, buna mukabil Belediye bütçenin muazzam bir kısmının maaş ve ücret olarak verildiği, İstanbul’un merkez muhitinde yol, su, nakil vasıtası, temizlik ve buna benzer ihtiyaçların halledilmediği; bu vaziyet karşısında şehri küçültmenin, imar faaliyetini bu fakir bütçeye göre tanzim ederek dağıtmamanın mantıki ve iktisadi olabileceği anlatılmakta ve bilhassa Belediye’nin böyle uzak yerde çıplak bir arazide villalar yapmaya kalkışmasının hem Belediyeler Kanunu’na aykırı, hem de Belediye’nin bütçesini parçalayacak bir hareket teşkil ettiği ileri sürülmektedir. 

     Gayrimenkul Mal Sahipleri Derneği Reisi, Belediye’nin bu işe katılmakla yanlış bir yol takip ettiği ileri sürerek mesken buhranını önlemek için yapılan ve ancak zengin sınıfın alabileceği şekilde fiyat konan villaların bu dava ile uzaktan dahi alakası olmadığını, esasen bundan orta sınıf halkın istifade edemeyeceğini söylemiş ve demiştir ki: 

     ”Bu yolda bir hadisenin çıkması muhtemeldir. Müracaatlarımız nazarı itibara alınmamakta devam ederse savcılığa müracaat edeceğiz.”

Cumhuriyet 3 Nisan 1947

Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakofisi.co

Gürmel GYO
Gürmel GYO
Tema Tasarım | Osgaka.com